ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ถอนฟันน้ำนม 600 – 800 ขูดหินปูน 700
เคลือบฟลูออไรด์ 600 เคลือบหลุมร่องฟัน 600 per tooth
อุดฟันและเคลือบหลุมร่องฟัน 800 – 1,000 per tooth รักษารากฟันน้ำนม 2,000 per tooth
ครอบฟันน้ำนม 2,000 per tooth ค่าตรวจฟันเด็ก 200
คลินิกทันตกรรม พราว สไมล์
เลขที่ใบอนุญาต 12103000956 ดำเนินงานโดย ทันตแพทย์กัลย์ภัทร์ พงษ์เจริญสุข และทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพาะทางหลายสาขาที่มากด้วยประสบการณ์

Email: proudsmiledental@gmail.com
สาขา 1
514, 516 ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี

เวลาทำการ: 10.00 - 20.00 โทร: 02-980-1811
สาขา 2


เวลาทำการ: - โทร: -
© 2017 Proud Smile Dental Clinic.
All rights reserved.