ทันตกรรมประดิษฐ์

ฟันปลอมถอดได้ฐานอะคริลิค เริ่มต้น 2,500 (ซี่ต่อไปซี่ละ 500) ฟันปลอมถอดไดฐานโลหะ เริ่มต้น 7,500 (ซี่ต่อไปซี่ละ 500)

 


ครอบฟัน

Non-Precious 9,000 ทองผสม 2% 13,000
ทองผสม 50% 15,000 ทองผสม 90% 20,000
ครอบฟันเซรามิค 15,000    
 
ครอบฟันชั่วคราว 3,000 เดือยฟัน/ทำ.แกนฟัน 3,000/2,000 per tooth
ซ่อมฟันปลอม 1,500-2,000 ฟันปลอมทั้งปาก บน-ล่าง 20,000
คลินิกทันตกรรม พราว สไมล์
เลขที่ใบอนุญาต 12103000956 ดำเนินงานโดย ทันตแพทย์กัลย์ภัทร์ พงษ์เจริญสุข และทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพาะทางหลายสาขาที่มากด้วยประสบการณ์

Email: proudsmiledental@gmail.com
สาขา 1
514, 516 ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี

เวลาทำการ: 10.00 - 20.00 โทร: 02-980-1811
สาขา 2


เวลาทำการ: - โทร: -
© 2017 Proud Smile Dental Clinic.
All rights reserved.