ฟอกสีฟัน

จัดฟันแบบโลหะติดแน่น 35,000 – 50,000 ถอดเครื่องมือจัดฟัน 2,000
จัดฟันแบบใส (Invisalign) 90,000/120,000/160,000 เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainer) 2,500/Per arch
จัดฟันแบบดามอน (Damon System) 60,000 – 70,000 พิมพ์แบบจำลองฟัน 1,000
คลินิกทันตกรรม พราว สไมล์
เลขที่ใบอนุญาต 12103000956 ดำเนินงานโดย ทันตแพทย์กัลย์ภัทร์ พงษ์เจริญสุข และทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพาะทางหลายสาขาที่มากด้วยประสบการณ์

Email: proudsmiledental@gmail.com
สาขา 1
514, 516 ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี

เวลาทำการ: 10.00 - 20.00 โทร: 02-980-1811
สาขา 2


เวลาทำการ: - โทร: -
© 2017 Proud Smile Dental Clinic.
All rights reserved.