ศัลยกรรมช่องปาก

ถอนฟันแท้ 600 – 1,000 ผ่าฟันคุดอย่างง่าย 2,000 – 2,500
ผ่าฟันคุดร่วมกับการกรอกระดูก 3,500 – 4,000 ตัดไหมและล้างแผลจากคลินิกอื่น 200
เจาะตุ่มหนอง 1,000 แต่งกระดูก 3,000 – 6,000
คลินิกทันตกรรม พราว สไมล์
เลขที่ใบอนุญาต 12103000956 ดำเนินงานโดย ทันตแพทย์กัลย์ภัทร์ พงษ์เจริญสุข และทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพาะทางหลายสาขาที่มากด้วยประสบการณ์

Email: proudsmiledental@gmail.com
สาขา 1
514, 516 ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี

เวลาทำการ: 10.00 - 20.00 โทร: 02-980-1811
สาขา 2


เวลาทำการ: - โทร: -
© 2017 Proud Smile Dental Clinic.
All rights reserved.